Ukončenie projektu !

ĎAKUJEME VŠETKÝM,

čo sa podielali na rozvoji projektu

Counter-Strike 1.6 Gaming Portál-u s názvom

"Konzument"

(*15.07.2009 - † 18.08.2014)